Phụ kiện đồng hồ OP (Olym Pianus) G-Shock Tự động - Cơ (Automatic)

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp