Phụ kiện đồng hồ OP (Olym Pianus) Pin Năng Lượng (Eco-Drive) Đờ mi (trắng và vàng)

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp