Phụ kiện đồng hồ OP (Olym Pianus) Tự động - Cơ (Automatic) Vỏ nhựa Kính mica

 

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp