Phụ kiện đồng hồ OP (Olympia Star) 3 Kim Mạ màu đen Mạ màu đen

 

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp