Phụ kiện đồng hồ OP (Olympia Star) Dây nhựa - Cao su Mạ màu vàng đồng

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp