Phụ kiện đồng hồ OP (Olympia Star) G-Shock Mạ màu đen

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp