Phụ kiện đồng hồ OP (Olympia Star) Mạ màu đen Vỏ nhựa

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp