Phụ kiện đồng hồ OP (Olympia Star) Mạ màu vàng hồng

 

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp