Phụ kiện đồng hồ OP (Olympia Star) Pin Năng Lượng (Eco-Drive)

 

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp