Phụ kiện đồng hồ OP (Olympia Star) Sun & Moon (Trăng & Sao) Tự động - Cơ (Automatic) Vỏ nhựa

 

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp