Phụ kiện đồng hồ OP (Olympia Star) Vỏ nhựa Kính khoáng cứng

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp