Phụ kiện đồng hồ OP (Olympia Star) Vỏ nhựa Kính mica

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp