Phụ kiện đồng hồ ORIENT Edifice (EF) Tự động - Cơ (Automatic) Vỏ nhựa

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp