Phụ kiện đồng hồ ORIENT STAR Dây nhựa - Cao su Mạ màu vàng đồng

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp