Phụ kiện đồng hồ ORIENT STAR Dây nhựa - Cao su Mạ màu vàng

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp