Phụ kiện đồng hồ ORIENT STAR Điện tử và kim Mạ màu vàng đồng

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp