Phụ kiện đồng hồ ORIENT STAR Đờ mi (trắng và vàng)

 

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp