Phụ kiện đồng hồ ORIENT STAR Đờ mi (trắng và vàng) Mạ màu vàng đồng

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp