Phụ kiện đồng hồ ORIENT STAR Pin Năng Lượng (Eco-Drive) Kính sapphire 5 ATM

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp