Phụ kiện đồng hồ ORIENT STAR Pin (Quartz) Đờ mi (trắng và vàng)

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp