Phụ kiện đồng hồ ORIENT STAR Pin (Quartz) Mạ màu vàng đồng

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp