Phụ kiện đồng hồ ORIENT Tự động - Cơ (Automatic) Đờ mi (trắng và vàng) Vỏ nhựa

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp