Phụ kiện đồng hồ Pin Năng Lượng (Eco-Drive) Dây nhựa - Cao su Mạ màu vàng

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp