Phụ kiện đồng hồ Pin (Quartz) Đờ mi (trắng và vàng)

 

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp