Phụ kiện đồng hồ Sun & Moon (Trăng & Sao) Dây nhựa - Cao su Mạ màu vàng đồng

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp