Phụ kiện đồng hồ Sun & Moon (Trăng & Sao) Dây vải - Dây dù Mạ màu vàng đồng

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp