Phụ kiện đồng hồ Sun & Moon (Trăng & Sao) Đờ mi (trắng và vàng)

 

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp