Phụ kiện đồng hồ Sun & Moon (Trăng & Sao) Đờ mi (trắng và vàng) Mạ màu vàng đồng

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp