Phụ kiện đồng hồ Sun & Moon (Trăng & Sao) Mạ màu vàng

 

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp