Phụ kiện đồng hồ SUNRISE Đờ mi (trắng và vàng) G-shock

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp