Phụ kiện đồng hồ SUNRISE Mạ màu vàng hồng G-shock

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp